INTERSTATE-Mc
卡特彼勒成套配件 您现在位于:首页 > 合作伙伴 > INTERSTATE-Mc > 卡特彼勒成套配件

发动机

3116/3126

3200

3300

3400

3406E

6.25"

3500

辅助驱动-皮带轮  

 ●

       
主轴/连杆瓦

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

凸轮轴及传动齿轮组件

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

连杆  

 ●

 ●

 ●

     
曲轴

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 

 

曲轴齿轮

 ●

 ●

 ●

 ●

 

   
曲轴油封

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

缸体

 

 

 

 

 

 

 

气缸盖部件

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

● 

缸套/活塞组件

 ●

  ● 

  ● 

  ● 

 ●

 ●

● 

飞轮齿圈 

 

 ●

  ● 

 ●

 

垫片及修理包

 ●

  ● 

 ●

  ● 

 ●

 ● 

 ●

汽缸垫片

 ●

 ●

  ● 

 ●

 ●

 ●

大修包

  ● 

 ●

 ●

 ●

  ● 

 ●

大修组件

 ●

 ●

 ●

 ●

  *● 

 

 

缸套

  ● 

  ● 

  ● 

  ● 

 ●

 ● 

 ●

活塞

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

气门室盖垫片 

  ● 

 ●

 ●

 ●

  ● 

  ● 

油封

 ●

  ● 

 ●

 ●

  ● 

 ●

气门部件

 ●

 ●

 ●

 ●

  ● 

 ● 

 ●

减振盘 

 ●

 ●

 ●

 ●

  ● 

 ●

燃油系统

3116/3126

 3200

3300 

3400 

3406E 

 6.25"

 3500

燃油泵油管

 

 

 

燃油泵

 

 

油泵修理包

 

 

 

 

垫片及修理包

喷油器部件

喷油器/喷油咀

进气系统

3116/3126

3200

3300

3400 

3406E

 6.25"

 3500

垫片及修理包

增压器修理包

润滑系统

3116/3126

3200

3300

3400

3406E

6.25"

3500

机油尺

 

 

 

 

 

 

 

有底垫片

垫片及修理包

机油冷却器

 

机油泵

 

 

机油泵修理包

 

 

 

冷却系统

3116/3126

3200

3300

3400

3406E

6.25"

3500

淡水泵

 

垫片及修理包

节温器

Jake制动

3116/3126

3200

3300

3400

3406E

6.25"

3500

调整修理包

 

 

 

 

 

 

零件

 

 

 

 

 

 

安装修理包

 

 

 

 

 

 

 
分支机构
乐维股份总公司
上海分公司
武汉分公司
安徽分公司
山东分公司
湖南分公司
河南分公司
7*24小时热线
 
网站导航   版权声明   联系我们   投诉反馈