INTERSTATE-Mc
小松成套配件 您现在位于:首页 > 合作伙伴 > INTERSTATE-Mc > 小松成套配件

发动机

6D95

6D102

6D105

6D110

6D114

6D125

 6D140  6D155  6D170
辅助驱动  

 

           
主轴/连杆瓦

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

凸轮轴

 

 

 

 ●

 

     
连杆  

 

 

  

       
曲轴

 ●

 ●

 ●

曲轴齿轮

 

 

 

 

 

       
曲轴油封

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

缸体

 

 

 

 

 

 

     
缸盖  

 

   

 

 

     
缸套组件

 ●

  ● 

  ● 

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

飞轮 

 

 

 

 

     

垫片

 ●

  ● 

 ●

  ● 

 ●

 ● 

 ●

 ●

 ●

上修包

 ●

 ●

  ● 

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

下修包

  ● 

 ●

 ●

 ●

  ● 

 ●

 ●

 ●

大修包

 ●

 ●

 ●

 ●

  ● 

 ●

 ●

 ●

缸套

  ● 

  ● 

  ● 

  ● 

 ●

 ● 

 ●

 ●

 ●

活塞

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

 ●

气门室盖垫片 

  ● 

 ●

 ●

 ●

  ● 

 ●

 ●

 ●

气门部件

 ●

 ●

 ●

 ●

  ● 

 ● 

 ●

 ●

 ●

减振盘 

 

 

 

 

 

     

燃油系统

6D95

6D102

6D105

6D110

6D114

6D125

 6D140  6D155  6D170

燃油泵

 

 ●

 

 

 

 

     

进气系统

6D95

6D102

6D105

6D110

6D114

6D125

 6D140  6D155  6D170
垫片  

 ●

   

 ●

       

增压器修理包

 

 ●

 

 

 ●

 

     

润滑系统

6D95

6D102

6D105

6D110

6D114

6D125

 6D140  6D155  6D170

垫片

 

 

 

 

     

机油冷却器

 

 

 

 

     

机油泵

 ●

 ●

 ●

冷却系统

6D95

6D102

6D105

6D110

6D114

6D125

 6D140  6D155  6D170

垫片

 ●

 ●

 ●

节温器

 ●

 ●

 ●

水泵

 ●

 ●

 ●

 
分支机构
乐维股份总公司
上海分公司
武汉分公司
安徽分公司
山东分公司
湖南分公司
河南分公司
7*24小时热线
 
网站导航   版权声明   联系我们   投诉反馈